Školy zapojené do projektu

1

Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace

Nemocniční 117/11, 79395 Město Albrechtice

www.souzma.cz; sekretariat@souzma.cz

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou (počet nových žáků)

Farmář (45), Zahradník (0), Strojní a automobilový mechanik (26), Kuchař-číšník (46), Opravářské práce (12), Kuchař - asistent (7), Cukrář (11), Zahradnické práce (0)

Nástavbové maturitní studium, 2 roky, nutný výuční list (počet nových žáků)

Podnikání (0)

Dálkové nástavbové maturitní studium, 3 roky, nutný výuční list (počet nových žáků)

Podnikání (46)

Škola vzdělává žáky v tříletých učebních oborech a v maturitním nástavbovém studiu (2-leté denní, 3-leté dálkové). Hlavním cílem je připravit žáky co nejlépe na jejich budoucí povolání. Škola intenzivně spolupracujeme s významnými zaměstnavateli Krnovska a Osoblažska a s řadou menších zaměstnavatelů, kteří umožňují studentům získat nejen finanční odměnu v průběhu studia, ale především praxi přímo v provozech firem. V průběhu studia mohou žáci získat řidičské oprávnění skupin T, B a C včetně profesního průkazu, svářečský průkaz ZK 135 1.1 a ZP 311-1 1.1 a ZP 311-2 1.1. Škola má moderní interiér, pracoviště vybavené nejnovějšími strojírenskými a auto opravárenskými technologiemi, vlastní svářečskou školu a plně zařízená pracoviště gastronomie a zahradnické výroby. Všechny obory skupiny H jsou od 1.9.2020 podpořeny krajskými stipendii.

10

Střední umělecká škola varhanářská o.p.s.

Revoluční 973/54, 794 01 Krnov

www.susv.cz; skola@susv.cz

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Tvorba nábytku Krnov (10), Stavba varhan Krnov (2), Tvorba strunných nástrojů Krnov (5)

Škola poskytuje úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Součástí maturitní zkoušky je praktická část s obhajobou maturitní práce.

2

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Kavalcova 814/1, 79201 Bruntál

www.spsoa.cz; info@spsoa.cz

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Automobilový průmysl (15), CAD/CAM technologie (13), Robotika, Počítačové sítě (30), Public relations, Právo a daně (24), Autoelektrotechnik (27)

Škola nabízí zájemcům o studium úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v následujících oborech: Obchodní akademie, Dopravní prostředky, Strojírenství, Informační technologie a Elektrotechnika. Škola prošla v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Studium probíhá v moderních výukových prostorách vybavených počítačovou technikou a nadstandardně vybavených dílnách a odborných učebnách pro nácvik praktických dovedností. Za zmínku stojí podnikatelský inkubátor, laboratoř Průmysl 4.0, reklamní dílna, laboratoř pro 3D tisk. V areálu školy je nové multifunkční víceúčelové hřiště nové generace. Nedílnou součástí výuky všech oborů školy jsou tuzemské a zahraniční exkurze a projekty. Škola má své nezastupitelné místo mezi středními školami a těší se velmi dobré pověsti u veřejnosti.

3

Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace

Dukelská 1, 792 01 Bruntál

www.gymbru.cz; info@gymbru.cz

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Gymnázium (30)

Osmileté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Gymnázium (25)

Škola připravuje absolventy především ke studiu na vysoké škole doma či v zahraničí nebo na VOŠ. Nabízíme obor čtyřletý všeobecný a osmiletý všeobecný.

4

Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu, Krnov, příspěvková organizace

Revoluční 92, 79401 Krnov

www.sos-dcr.cz; sos@sos-dcr.cz

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Management cestovního ruchu (45), Management v dopravě (45)

Vzdělávání v oblasti cestovního ruchu a dopravy

5

Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace

Sokolovská 466/34, 795 01 Rýmařov

www.gymsosrym.cz; info@gymsosrym.cz

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou (počet nových žáků)

Opravář zemědělských strojů (15), Kuchař - číšník (16)

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Gymnázium (7), Masérství a wellness (0)

Osmileté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Gymnázium (16)

Škola nabízí studium tří maturitních oborů a dvou učebních oborů, pro všechny žáky školy je k dispozici Domov mládeže a školní jídelna. Žáky gymnaziálních oborů připravujeme na studium na vysokých školách všech typů, absolventi oboru Masér najdou uplatnění v oblasti masérství, lázeňství a wellness. Žáci oboru Opravář se naučí ručnímu a strojnímu obrábění kovů, opravy osobních a nákladních automobilů a traktorů. Dále získají bezplatně řidičský průkaz na skupinu T, B, C a svářečské průkazy. Žákům oboru Kuchař - číšník je umožněno absolvovat během studia barmanský kurz a kurz studené kuchyně. Žákům učebních oborů a oboru Masér je poskytováno prospěchové a motivační stipendium.

6

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

www.gymnaziumkrnov.cz; sekretariat@gym-krnov.cz

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Gymnázium (29)

Osmileté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Gymnázium (28)

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace je školou s více než sedmdesátiletou historií, která navazuje na sedmdesátiletou tradici Vyšší státní reálky v Krnově. Spádová oblast školy je orientována na Krnovsko, Albrechticko a Osoblažsko. Jsme školou, která připravuje žáky především na studium na vysokých školách v ČR i zahraničí, některé činnosti ve státní správě a kultuře, ale také na profesní specializaci a občanský život. DOD 9. 11. 2022 a 11. 1. 2023.

7

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Jiraskova 841/1a, 79401 Krnov

www.spgs-szs.cz; info@spgs-szs.cz

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Pedagogické lyceum (32), Předškolní a mimoškolní pedagogika (60), Praktická sestra (32)

Škola je místem, které rozvíjí předpoklady, dovednosti a schopnosti žáků. Je místem, které rozvíjí vztahy spolupráce a partnerství mezi žáky, pedagogy a rodiči. Naše vzdělávací programy a výuka směřují k připravenosti žáků pro celoživotní vzdělávání. Základní vzdělávací strategií je sebeprofilace žáka, která mu umožňuje aktivně rozhodovat o vzdělávacím procesu a jeho podobě a která vede ke spolupráci mezi žáky, učiteli a žáky, učiteli – žáky – vedením školy. Tato strategie posiluje všestranný rozvoj žáka, jeho sociální dovednosti, empatii i flexibilitu. Vzhledem k cílům a strategii školy jsou přednostně uplatňovány metody činnostně zaměřeného vyučování.

8

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

Soukenická 2458/21C, 794 01 Krnov

www.sspkrnov.cz; info@sspkrnov.cz

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou (počet nových žáků)

Obráběč kovů (11), Truhlář (12), Mechanik opravář motorových vozidel (30)

Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou (počet nových žáků)

Počítačové systémy a sítě, programování (30), Mechatronik (12), Truhlářské uměleckořemeslné a restaurátorské práce (3), Návrh a realizace textilií a oděvů (11), Autotronik (30)

Nástavbové maturitní studium, 2 roky, nutný výuční list (počet nových žáků)

Podnikání (30)

• Uplatnitelné technické a ojedinělé umělecké obory • Prostupnost mezi učebními a maturitními obory • Zajištění základního kurzu svařování, řidičského průkazu sk. T, B, C, E • Spolupráce s významnými zaměstnavateli, odborná praxe ve firmách včetně zahraničních • Bohatá projektová činnost • Nejmodernější technologie z oblasti informačních technologií, mechatroniky, diagnostiky aut a svařovací techniky, automatizace a robotizace výroby, obsluhy i programování počítači řízených obráběcích strojů pro kov i dřevo • Europass na konci studia, možnost získání stipendia v oboru Mechanik seřizovač • Výuční list v oborech Autotronik a Mechanik seřizovač • Ubytování ve vlastním domově mládeže s celodenním stravováním • Adaptační, lyžařský, sportovně turistický a cyklistický kurz, exkurze, vlastní posilovna, bufet • Účast na odborných soutěžích • Školní informační systém – docházka, hodnocení na internetu • Příjemné školní klima

9

Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace

Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál

www.sosbruntal.cz; sosbruntal@sosbruntal.cz

Tříleté učební obory ukončené závěrečnou zkouškou (počet nových žáků)

Instalatér (12), Zedník (12), Opravář zemědělských strojů (20), Pečovatelské služby (14), Kuchař-číšník (30), Automechanik (22), Elektrikář - silnoproud (12), Truhlář (12), Kadeřník (30), Stravovací a ubytovací služby (7), Zednické práce (2)

Škola je jednou z největších odborných škol v regionu a nabízí možnost získat výuční list v jedenácti oborech vzdělání, v řemeslných a službových oborech. Spolupracujeme s významnými zaměstnavateli Bruntálska, kde mají naši žáci možnost vykonávat praktickou výuku a získat potřebnou praxi a také pravidelné kapesné. Významnou investicí zřizovatele bylo vybudování nových dílen pro obor vzdělání Opravář zemědělských strojů, kde žáky čeká nová kovárna, hala na opravy zemědělské a lesnické techniky, učebna se spoustou výukových panelů včetně svařovacích trenažérů, myčka nového nákladního vozu Iveco či garáž pro nový traktor a osobní vůz Kia a Hyundai. V průběhu studia mohou naši žáci získat řidičská oprávnění pro skupiny B, C, T, dále také svářečský průkaz nebo absolvovat různé druhy kurzů, jako jsou barmanský a baristický kurz, § 5 vyhl. 50/1978, práce s motorovou pilou apod. Odborný výcvik je realizován vždy v reálném prostředí nebo na smluvních pracovištích.

Užitečné odkazy:

 • www.ohkbruntal.cz
  Okresní hospodářská komora Bruntál sdružuje podnikatele v našem okrese a pomáhá rozvoji jejich činnosti i celého regionu.
 • www.atlasskolstvi.cz
  přehledné srovnání základních, středních, vysokých, vyšších odborných i jazykových škol v Česku. Jsou zde vyjmenovány a popsány obory, detaily o školách, kontaktní informace…
 • www.jobs.cz, www.prace.cz, www.sprace.cz
  portály s nabídkou volných pracovních míst, brigád a vzdělávání. Je možno hledat podle měst, profesí, mzdy, je možno vytvořit si vlastní profil, na který pak odpovídají personalisté podniků atd.
 • www.obcanskeporadny.cz
  poradenství při řešení životních situací, např. i při zahájení podnikání.
  www.cssz.cz
  stránky správce sociálního pojištění, kde naleznete veškeré potřebné aktuální informace.
 • www.financnisprava.cz
  veškeré informace o daních.
 • https://www.uradprace.cz/web/cz/volna-mista-v-cr
  nabídka volných pracovních míst

Statistické informace o okresu Bruntál:

 • rozloha 1.537km2 (největší v kraji, 9. největší v ČR)
 • 45% z toho lesní pozemky
 • 93 tisíc obyvatel
 • 67 obcí, z toho 9 měst

Největší města:

 • Krnov  (23.400 obyv.)
 • Bruntál  (16.400 obyv.)
 • Rýmařov  (8.200 obyv.)

Údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2019:

 • podíl nezaměstnaných osob: 4,5% (o rok dříve 5,0%)
 • volných pracovních míst: 1.378 (o rok dříve 1.237)
 • uchazečů o zaměstnání: 2.893 (o rok dříve 3.238)

Kontakt:

Tento web, jakožto i tiskový materiál vznikl bez jakékoliv podpory Evropské Unie nebo jiných dotací. Vytvořili ho a na vlastní náklady provozují lidé, kteří chtějí rozvíjet okres Bruntál. Je dostulný zdarma, zejména pro rodiče a žáky základních a středních škol v okrese Bruntál.

Všechny uvedené údaje jsou platné k 30.9.2019, není-li uvedeno jinak a jsou nezávazné. Obsah je volně šířitelný, zůstane-li nezměněný. Citovat lze s uvedením autora "Okresní hospodářská komora Bruntál" a názvu díla "Vzdělávací mapa Okresní hospodářské komory Bruntál".

 

© 2019 OHK Bruntál / Vytvořilo Profipage

Top